Grooved Rigid Coupling, khớp nối nhanh rãnh nối cứng, A536 grade 65, UL/FM

Liên hệ