Thập mạ kẽm nối ren

Liên hệ
Cross, Cross Fittings f05 p1
 
Standard Pattern
SIZE 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2"(NPT) 2-1/2"(PS) 3" 4"
mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in
A 34.1 1.34 38 1.5 44 1.74 55 2.17 63.4 2.5 73.2 2.88 85.6 3.37 89.8 3.54 108 4.25 128 5.04 137.2 5.4 143 5.63 180 7.09
B 14.8 0.58 18.5 0.73 22.1 0.87 28.8 1.13 33.7 1.33 42 1.65 50.4 1.98 57.1 2.25 69.2 2.72 85 3.35 89.2 3.51 99.5 3.92 126 4.96

Tolerance: +0.5mm(1/8"~2")

+0.8mm(2-1/2"~4")